Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông báo nghỉ tiếp khách sáng ngày 07/01/2022

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao (đặt tại Cục Lãnh sự) trân trọng thông báo thời gian tiếp khách ngày 07/01/2022 như sau:

Sáng: Nghỉ không tiếp khách (phục vụ công tác chuyên môn).

Chiều: Tiếp khách từ 14h đến 16h

Trân trọng thông báo các tổ chức, cá nhân được biết./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn