Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thăm dò nguyện vọng của công dân tại U-crai-na

Tình hình xung đột tại U-crai-na thời gian qua tiếp tục có diễn biến rất phức tạp và khó lường.

Để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan chức năng liên quan trong nước nắm rõ hơn tình hình và nguyện vọng thực tế và có biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, công dân Việt Nam tại U-crai-na giúp cung cấp thông tin tại bản khảo sát nguyện vọng trực tuyến theo đường link sau: shorturl.at/eRU58.

Thông tin được cung cấp sẽ được bảo mật phù hợp.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn