Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

DANH SÁCH CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC VỀ VIỆC CHO PHÉP THÂN NHÂN THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC LÀM VIỆC CÓ THU NHẬP

STT

TÊN NƯỚC

TÊN HIỆP ĐỊNH

NGÀY KÝ

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Thụy Sỹ

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh / Bản tiếng Pháp

18/5/2010

8/11/2010

2

Anh và Bắc Ai-len

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về việc cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện làm việc có thu nhập

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh

27/02/2015

15/01/2016

3

I-xra-en

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ I-xra-en về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh / Bản tiếng Israel

25/8/2015

18/7/2016

4

Phần Lan

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Phần Lan về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh / Bản tiếng Phần Lan

20/11/2015

22/6/2016

5

Đức

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Liên bang Đức về việc cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh / Bản tiếng Đức

10/05/2016

09/7/2016

6

Ác-hen-ti-na

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na về việc cho phép thân nhân cán bộ ngoại giao, lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thật của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập.

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Việt / Bản tiếng Anh / Bản tiếng Ác-hen-ti-na

25/11/2019

Chưa có hiệu lực

7

Hà Lan

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập.

-> Nội dung hiệp định: Bản tiếng Anh

25/04/2015

01/12/2019


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn