Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Quỹ Bảo hộ công dân

Mục đích

 • Quỹ Bảo hộ công dân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;
 • Hỗ trợ các hoạt động của các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của côang dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;
 • Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho công dân, pháp nhân Việt Nam gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ không thể tự khắc phục được tại thời điểm đó;
Đối tượng của Quỹ Bảo hộ công dân:
 • Tất cả các công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trừ các đối tượng công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.

Chức năng nhiệm vụ

 • Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài xây dựng phương hướng và các chương trình hoạt động của Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt;
 • Dự trù kinh phí hàng năm của Quỹ;
 • Tổng kết, báo cáo việc thực hiện công tác của Quỹ;
 • Nhận tiền đặt cọc của thân nhân, tổ chức bảo lãnh cho đương sự sau đó đề nghị Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài chi tạm ứng trong các trường hợp thuộc quy định áp dụng của Quỹ;
 • Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản chi cho công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam;
 • Tổ chức hoạt động nhằm vận động xây dựng Quỹ;

Hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân:

 • Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân trong trường hợp bị bắt, bị tạm giam, bị tạm giữ do vi phạm pháp luật nước ngoài;
 • Trợ giúp những công dân, pháp nhân trong khu vực xảy ra chiến tranh, xung đột, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, khủng bố, bắt cóc,...;
 • Trợ giúp những công dân đặc biệt khó khăn, bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng, khi tự họ không thể khắc phục được;
 • Trợ giúp những công dân trong những trường hợp ốm đau đột xuất, bị tai nạn giao thông,... mà đương sự chứng minh là hoàn toàn không có khả năng tài chính để chi trả và không có thân nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh;
 • Tạm ứng thanh toán tiến viện phí, thuốc men, vé tàu xe về nước, tiền ăn, ở cho công dân trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh về nước;
 • Tạm ứng thanh toán tiền làm tang lễ, chuyển thi hài, di hài về nước,...;
 • Gửi tài liệu, hồ sơ liên quan đến đối tượng được bảo hộ hoặc các tài liệu có giá trị khác (tài sản, tư trang của người chết,...) về nước;
 • Tạm ứng các chi phí chuyên chở, tiền ăn, ở đối với ngư dân chờ làm thủ tục về nước;
 • Tạm ứng tiền viện phí, thuốc men, hỏa táng thi hài bị chết,…

Nội dung chi của Quỹ Bảo hộ công dân

 • Trong các trường hợp khẩn cấp, mà đương sự (thuộc đối tượng của Quỹ Bảo hộ công dân ) không có khả năng tài chính vào thời điểm Quỹ Bảo hộ công dân tạm ứng nhưng có đặt cọc, bảo lãnh của gia đình, tổ chức trong nước về việc hoàn trả các khoản tiền này;
 • Trong trường hợp đặc biệt, đương sự không có bảo lãnh, đặt cọc thì đương sự phải có cam kết bằng văn bản việc hoàn trả các khoản thanh toán tiền này;

Thông tin liên hệ

Giám đốc

Phó Giám đốc

Hồ Anh Vũ

Trưởng phòng Quỹ

 

Điện thoại:

+84 4 3848 9064

Email:

quybaohocongdan@mofa.gov.vn

Trên cơ sở các quy định nêu trên, nếu Bạn thuộc đối tượng được sử dụng Quỹ Bảo hộ công dân và cần hỗ trợ khẩn cấp, hãy chọn các mẫu sau đây để thông tin cho Cục Lãnh sự (theo địa chỉ email: cls.mfa@mofa.gov.vn) và các Cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài biết yêu cầu và có các biện pháp giúp đỡ:


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn