Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Lít- va có hiệu lực từ ngày 17/11/2019.
Vị trí địa lý của Lít-va (Lithuania) trên bản đồ thế giới.
Vị trí địa lý của Lít-va (Lithuania) trên bản đồ thế giới.

Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực nhập cảnh, cư trú, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày.

Việc miễn thị thực nêu trên áp dụng cho công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị với điều kiện những người này không thực hiện bất kỳ hoạt động có thu nhập nào ở lãnh thổ Bên ký kết kia.

Công dân của các Bên mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, được bổ nhiệm là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc đại diện các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia và thành viên gia đình họ, phải xin thị thực phù hợp trước khi nhập cảnh.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn