Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LÃNH SỰ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính:

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao
Địa chỉ liên hệ: Số 298C, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 37265385
Fax: (+84) 24 37260077
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn