Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LÃNH SỰ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về thủ tục hành chính liên hệ:

(lưu ý: Số điện thoại này không hướng dẫn nộp hồ sơ)

Phòng Quy chế quy trình và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng, Bộ Ngoại giao
Địa chỉ liên hệ: Số 1, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn