Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Tổng Lãnh sự quán Hung-ga-ry tại TP Hồ Chí Minh sẽ đại diện cho Cộng hòa Séc để cấp thị thực Schengen

Kể từ ngày 01/4/2017, Tổng Lãnh sự quán Hung-ga-ri tại TP Hồ Chí Minh sẽ đại diện cho Cộng hòa Séc để cấp tất cả các loại thị thực Schengen.

Việc đại diện này chỉ giới hạn trong khu vực TP Hồ Chí Minh. Tổng Lãnh sự quán Hung-ga-ry sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thị thực của những người cư trú tại TP Hồ Chí Minh.Tổng Lãnh sự quán Hung-ga-ry sẽ chịu trách nhiệm nhận hồ sơ và lấy các thông tin sinh trắc học, xét duyệt hồ sơ, cấp và từ chối cấp thị thực, xem xét lại các quyết định của mình.

Người xin cấp thị thực cư trú tại TP Hồ Chí Minh vẫn có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội. Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội vẫn là cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Cộng hòa Séc tại Việt Nam và là nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực dài hạn và cư trú tại Cộng hòa Séc.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn