Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Bộ Ngoại giao trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho đồng chí Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cu-ba tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/12/2017, ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự, đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho đồng chí Indira Lopez Arguelles làm Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cu-ba tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cu-ba và đồng chí Lic. Nancy Coro Aguiar, Phó Đại sứ Cu-ba tham dự buổi lễ.


Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự (phải) đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho đồng chí Indira Lopez Arguelles

Cục trưởng Cục Lãnh sự chúc mừng đồng chí Indira Lopez Arguelles được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Cu-ba tại TP. Hồ Chí Minh và mong đồng chí Indira với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đối ngoại tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ anh em truyền thống, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và du lịch giữa Việt Nam và Cu-ba. Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ đồng chí Indira Lopez Arguelles thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn