Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

U-dơ-bê-ki-xtan miễn thị thực quá cảnh dưới 5 ngày cho công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao U-dơ-bê-ki-xtan có công hàm thông báo: ngày 04/07/2018, Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan đã ký Nghị định số PP-3836 “về các biện pháp hoàn thiện hơn nữa thủ tục nhập cảnh đối với công dân nước ngoài vào U-dơ-bê-ki-xtan”. Theo đó từ ngày 15/07/2018, công dân của 101 nước, trong đó có Việt Nam, được nhập cảnh miễn thị thực với thời hạn dưới 5 (năm) ngày khi quá cảnh qua các sân bay quốc tế của U-dơ-bê-ki-xtan, với điều kiện có vé máy bay đi nước thứ ba và có nguyện vọng thăm danh thắng của U-dơ-bê-ki-xtan.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn