Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Hy Lạp chính thức có hiệu lực

Người mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị của Việt Nam hoặc Hy Lạp, không phải là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của một Bên tại Bên kia hoặc phái đoàn đại diện của một Bên tại tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của Bên kia, được miễn thị thực khi nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và xuất cảnh lãnh thổ Bên kia trong thời gian 90 ngày (trong một hoặc nhiều lần) trong vòng 180 ngày kể từ lần nhập cảnh đầu tiên (vào khu vực Schengen đối với công dân Việt Nam).

Hiệp định này không miễn cho công dân của một Bên, mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của một Bên tại Bên kia hoặc phái đoàn đại diện của một Bên tại tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và thành viên gia đình sống cùng một hộ của những người này, nghĩa vụ xin thị thực trước khi đến lãnh thổ Bên kia.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn