Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Công dân Việt Nam được áp dụng cấp thị thực điện tử khi nhập cảnh Ca-dắc-xtan

- E-visa nhập cảnh một lần diện du lịch được áp dụng cho công dân của 117 quốc gia; diện doanh nghiệp và chữa bệnh được áp dụng cho công dân của 23 quốc gia. Công dân Việt Nam được được áp dụng tại cả 02 diện nêu trên.

- E-visa được Cơ quan Di trú, Bộ Nội vụ Ca-dắc-xtan xem xét cấp trên cơ sở giấy mời hợp lệ của đối tác Ca-dắc-xtan. Hộ chiếu của khách phải còn thời hạn ít nhất 3 tháng kể từ ngày hết hạn của thị thực. Khách sẽ khai cấp e-visa trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Di trú (đường link: www.vmp.gpv.kz) và e-visa sẽ được gửi qua thư điện tử theo thông báo của khách. E-visa sẽ được khách in và xuất trình cùng hộ chiếu hợp lệ khi nhập, xuất cảnh Ca-dắc-xtan. Khách được cấp e-visa chỉ có thể được nhập, xuất cảnh qua sân bay quốc tế Astana và Amaty của nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn