Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin về biểu tình diễn ra tại Jakarta, In-đô-nê-xi-a

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Công dân Việt Nam khi nhập cảnh In-đô-nê-xi-a cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế việc tiếp cận các khu vực đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Để nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a là : +62811161025 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 848484.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn