Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin về trận động đất có cường độ 6,4 độ richter xảy ra tại khu vực San Bernadino, phía Nam bang California, Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ là: +12027168666; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là: +14155330156 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn