Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin liên quan đến vụ nổ tại trung tâm thương mại Fountain Plaza ở thành phố Plantation, bang Florida, Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ là: +12027168666 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn