Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông cáo báo chí Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Đây là Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự lần thứ hai do Bộ Ngoại giao triển khai trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về Thoả thuận GCM trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày 20/8/2019 với sự tham dự của đông đảo đại diện các Bộ, ngành và một số địa phương khu vực phía Bắc.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các cơ quan, ban, ngành của các địa phương khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự khẳng định ý nghĩa quan trọng của Thoả thuận GCM - Thoả thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư trong việc tạo lập khuôn khổ hợp tác trên tinh thần hiểu biết chung, chia sẻ trách nhiệm và thống nhất về mục đích, đưa di cư trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo ông Vũ Việt Anh, trong bối cảnh số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài cũng như người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ngày càng nhiều, việc Việt Nam tăng cường tham gia và triển khai các cam kết quốc tế phù hợp với luật pháp và điều kiện của mình là cần thiết để thực hiện chủ trương nhất quán trong quản lý di cư là thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư. “Vì vậy, ngay từ đầu Việt Nam đã tích cực tham gia các vòng đàm phán, thông qua Thoả thuận GCM”, ông nhấn mạnh.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày gồm hai phần chính: giới thiệu nội dung của Thỏa thuận GCM; trao đổi về công tác phòng chống mua bán người của Việt Nam, hợp tác quốc tế và các biện pháp đấu tranh, tuyên truyền đối ngoại.

Các nội dung thảo luận giúp các đại biểu nắm bắt sâu sắc thêm bức tranh tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, quá trình Việt Nam tham gia, đàm phán, thông qua Thỏa thuận, các mục tiêu của Thỏa thuận, việc triển khai Thỏa thuận ở cấp độ toàn cầu cũng như tầm quan trọng của tuyên truyền đối ngoại để cộng đồng quốc tế hiểu đúng về kết quả và nỗ lực Việt Nam công tác phòng, chống mua bán người.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang trong quá trình lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM. Vì vậy, Hội nghị là dịp quan trọng để Bộ Ngoại giao thực hiện tham vấn chính sách với các địa phương, đặc biệt những nơi có đông người Việt Nam di cư ra nước ngoài cũng như người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống, làm việc, qua đó giúp bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch triển khai sát với thực tiễn, đảm bảo tính khách quan, chính xác và khả thi, góp phần đưa di cư trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thỏa thuận GCM ra đời trên cơ sở Tuyên bố New York về người tị nạn và người di cư vào tháng 9/2016 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu về quản lý di cư. Thỏa thuận GCM được chính thức thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 vào ngày 19/12/2018 với đa số thành viên Liên hợp quốc tán thành.

Đây là Thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư hướng đến tăng cường quản trị di cư toàn cầu nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay của di cư và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư đối với phát triển bền vững, qua đó hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” được nêu tại Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững.

Việt Nam đã thông qua Thỏa thuận GCM vào tháng 12/2018 và hiện nay đang tích cực xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn