Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin bảo hộ công dân tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha.
Về diễn biến hiện nay tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha, công dân Việt Nam khi đến khu vực này cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, cân nhắc không đến khu vực diễn ra biểu tình (ở 02 thành phố Barcelona và Girona) để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha là : +34 633185582 (hoặc địa chỉ email: vnemb.es@mofa.gov.vn); và số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84981 84 84 84.

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn