Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Bộ Ngoại giao đề nghị Phi-líp-pin hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tàu cá đang tránh trú bão Nakri tại Phi-líp-pin.
Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của bão Nakri (Ảnh được trích nguồn: Báo điện tử VnExpress)
Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của bão Nakri (Ảnh được trích nguồn: Báo điện tử VnExpress)

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn