Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > OneGatePages  

OneGatePages

  
View: 
Folder: HoSo
HoSoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 10:22 SAIBM-HCONL\Administrator
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn