Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > SupportPages > Passport-CheckStatus  

Web Part Page Title Bar image
Passport-CheckStatus

Xem trạng thái xử lý hồ sơ


Hãy nhập thông tin xác thực để in lại Tờ khai.
Có thể nhập mã tờ khai (mã barcode) hoặc số hiệu đoàn đi để xem thông tin trạng thái xử lý hồ sơ.


 
Mã chứng thực đoàn
 

Ví dụ: Mã tờ khai C0800023, X0800213,.. hoặc Mã đoàn 7621, 8712,...
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn