Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > SupportPages > Passport-Reprint  

In lại Tờ khai


Hãy nhập thông tin xác thực để in lại Tờ khai.Mã tờ khai   

Mã chứng thực  


Đề nghị in và mang Tờ khai này cùng các giấy tờ quy định đến Cục Lãnh Sự để hoàn tất thủ tục đăng ký xin cấp, gian hạn, bổ sung hộ chiếu.

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn