Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Tỉnh Hùa-phăn, Lào thông báo tạm thời đóng một số cửa khẩu phụ giáp ranh với một số địa phương của Việt Nam
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

* Tạm thời đóng 10 cửa khẩu phụ, gồm: (1) Nặm-tay; (2) Thà-lầu; (3) Mương-cơn; (4) Phiêng-phửa; (5) Mong-nặm; (6) Na-khạng; (7) Xốp-đụng; (8) Pàu; (9) Nhọt-tịu; và (10) Đen-đin.

* Tiếp tục duy trì hoạt động bình thường tại 04 cửa khẩu khác, gồm: (1) Nặm-xổi - Na mèo; (2) Bản-đàn; (3) Pa-háng; và (4) Xổm-vẳng.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xin thông tin và lưu ý công dân Việt Nam tại Lào lựa chọn cửa khẩu phù hợp, thuận tiện cho việc đi lại.

Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng: +85.620.91.11.23.45;

- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn