Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Chính sách nhập cảnh mới của Việt Nam đối với người nước ngoài
Kiểm tra thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu hàng không. Ảnh baoquocte.vn
Kiểm tra thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu hàng không. Ảnh baoquocte.vn

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam quyết định:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao).

- Tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.

Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 00:00 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2020.

Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao) thực hiện cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định./.

The COVID-19 continues to unfold in a complex manner. The Government of Viet Nam has been making every effort, and found it urgent to impose every measure as is necessary in order to curb the outbreak and widespread of the COVID-19 and decided:

- To temporarily suspend entry to foreign nationals, with the exception of those entering Viet Nam for diplomatic and official purposes, or other such extraordinary purposes (including foreign guests attending or otherwise in service of important foreign affairs events, experts, business managers, and high-tech workers).

- The validity of the Visa Exemption Certificates for persons of Vietnamese origin and their families shall also hereby be temporarily suspended.

- The aforementioned measures shall take effect from 00:00, 22 March 2020.

- Entrants into Viet Nam shall be subject to medical screening and mandatory quarantine at designated facilities, with the exception of those entering Viet Nam for diplomatic and official purposes, or other such extraordinary purposes (including experts, business managers, and high-tech workers), who shall exercise proper forms of quarantine at their place of residence in accordance with the regulations./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn