Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Cư-rơ-gư-dơ-tan đã áp dụng quy chế miễn thị thực đơn phương 60 ngày cho công dân Việt Nam

Từ ngày 01/8/2021, Cư-rơ-gư-dơ-tan đã áp dụng quy chế miễn thị thực đơn phương 60 ngày cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương và kích thích phát triển du lịch.

Chính phủ Cư-rơ-gư-dơ-tan có quyền tạm dừng toàn bộ hoặc một phần quy chế miễn thị thực nêu trên căn cứ đề xuất của cơ quan phụ trách an ninh quốc gia, y tế và ngoại giao để đảm bảo an ninh quốc gia và sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, quy chế miễn thị thực đơn phương nêu trên không ảnh hưởng tới việc Việt Nam và Cư-rơ-gư-dơ-tan tiếp tục kế thừa Hiệp định về điều kiện đi lại lẫn nhau của công dân giữa Việt Nam và Liên Xô ký năm 1981


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn