Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông báo nghỉ tiếp khách chiều ngày 24/12/2021

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao (đặt tại Cục Lãnh sự) trân trọng thông báo thời gian tiếp khách ngày 24/12/2021 như sau:

Sáng: Tiếp khách từ 8h30 đến 11h

Chiều: Nghỉ không tiếp khách (phục vụ công tác chuyên môn).

Trân trọng thông báo các tổ chức, cá nhân được biết.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn