Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Dừng áp dụng “tự động gia hạm tạm trú” cho công dân nước ngoài từ 15/01/2022

Từ tháng 05/2020 đến nay, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đã áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” cho công dân nước ngoài (nhập cảnh theo diện miễn thị thực, bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch).

Từ tháng 01/2022, Việt Nam sẽ từng bước mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Trên cơ sở này, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đã quyết định dừng áp dụng việc “tự động gia hạn tạm trú” cho công dân nước ngoài kể từ ngày 15/01/2022.

Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đề nghị liên hệ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an theo số điện 024.39387320 hoặc email contact@immigration.gov.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn