Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hướng dẫn đối với người Việt và thành viên gia đình từ Ukraine có nguyện vọng về nước

Công dân Việt Nam, người gốc Việt và thành viên gia đình sơ tán từ Ukraine có nguyện vọng về nước thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Girl in a jacket

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn