Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Bộ Nội vụ Cô-oét thông báo dừng cấp thị thực thăm thân và thị thực du lịch

Bộ Nội vụ Cô-oét thông báo dừng cấp thị thực thăm thân và thị thực du lịch, bắt đầu từ ngày 27/6/2022 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định được đưa ra theo chỉ thị của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Hoàng thân Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, nhằm mục đích để Cục Cư trú – Bộ Nội vụ chuẩn bị một cơ chế mới cải thiện quy trình cấp thị thực


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn