Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Đại sứ quán Mi-an-ma nối lại chính sách Miễn thị thực

Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội thông báo từ 01/9/2022 Mi-an-ma nối lại chính sách Miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ và Hộ chiếu phổ thông với các nước theo các Hiệp định, Thỏa thuận về Miễn thị thực song phương giữa hai Bên, bao gồm Việt Nam. Người nhập cảnh vào Mi-an-ma phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Mi-an-ma.

Phù hợp với Hiệp định giữa hai Bên, công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi nhập cảnh Mi-an-ma với thời hạn cư trú không quá 30 ngày


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn