Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ về mẫu hộ chiếu phổ thông mới

Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam phải được bị chú về nơi sinh của người mang hộ chiếu khi làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ.

Để tạo điều kiện cho công dân, Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phỏng vấn các hồ sơ xin thị thực mà hộ chiếu chưa có bị chú nơi sinh cho đến hết ngày 29/9/2022.

Kể từ ngày 03/10/2022, công dân Việt Nam xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ mà hộ chiếu chưa có bị chú nơi sinh sẽ không được thu xếp phỏng vấn và buộc phải dời lịch cho đến sau khi đã bổ sung bị chú vào hộ chiếu


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn