Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đẩy mạnh triển khai dịch vụ Bưu chính công ích

Bưu điện thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục Lãnh Sự - Bộ Ngoại giao đẩy mạnh triển khai dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội

Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

Hiện nay, Bưu điện thành phố Hà Nội thực hiện triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả GQTTHC của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao qua dịch vụ BCCI tới 30 điểm giao dịch trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội ; đồng thời BĐHN cũng đã thực hiện công khai, niêm yết danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên Cổng thông tin về công tác lãnh sự http://lanhsuvietnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Ngoại giao https://dichvucong.mofa.gov.vn; đồng thời triển khai tập huấn, đào tạo cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ TTHC.

BĐHN cũng đã phối hợp với các Ủy ban,bộ,ban, ngành tích cực tổ chức truyền thông, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như băng rôn, đặt standee tuyên tuyền tại các điểm bưu cục; phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tại các cấp xã/phường/thị trấn để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của Cục Lãnh Sự-Bộ Ngoại Giao qua dịch vụ BCCI đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC có thể thực hiện ngay tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, không bị tồn lại ở các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC. Góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn