Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Mông Cổ có hiệu lực từ ngày 06/03/2024

Căn cứ Thông báo số 11/2024/TB-LPQT ngày 16/02/2024 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực, Cục Lãnh sự xin thông báo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 01/11/2023) có hiệu lực từ ngày 06/03/2024. Hiệp định này khi có hiệu lực sẽ thay thế Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân (ký ngày 07/01/2000). Hiệp định mới có nội dung chính như sau:

- Công dân của mỗi Bên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và được lưu trú trên lãnh thổ nước Bên kia không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế của Việt Nam và Mông Cổ và thân nhân của họ được miễn thị thực khi nhập cảnh, cư trú, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ hai nước trong suốt nhiệm kỳ công tác.

- Công dân của mỗi Bên mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và được lưu trú trên lãnh thổ nước Bên kia không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện mục đích của việc nhập cảnh không vì hoạt động có thu nhập.

- Công dân của một Bên nhập cảnh Bên còn lại với ý định lưu trú dài hơn thời hạn nói trên thì phải xin thị thực trước.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn