Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thủ tục hành chính


***Cá nhân, Tổ chức đóng góp ý kiến về thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao xin điền vào
Biểu mẫu 3 (Hướng dẫn điền biểu mẫu 3) và gửi về địa chỉ: tct30@thutuchanhchinh.vn hoặc cls.mfa@mofa.gov.vn hoặc địa chỉ sau:

Văn phòng Bộ Ngoại giao (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính);
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Đàm, Quận Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 04. 3799 2218;
Email: tthc@mofa.gov.vn
.Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn