Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin đi lại

Để chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài, bạn cần biết các thông tin liên quan đến việc xin thị thực, những việc cần phải làm khi sự cố xảy ra cũng như những việc cần tránh khi đang ở nước ngoài. Mục “Thông tin đi lại” này sẽ giúp cho bạn biết chi tiết về những vấn đề nêu trên.

Mục “Xin thị thực các nước” sẽ giúp cho bạn biết bạn phải làm gì khi cần xin thị thực - nếu nước bạn muốn đến chưa ký Hiệp định Miễn thị thực với Việt Nam.

Mục “Xử lý sự cố khi ở nước ngoài” chỉ dẫn cụ thể để giúp bạn thoát khỏi những tình huống mà bạn mắc phải ở nước ngoài và cách liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết.

Mục “Thông tin từng nước” mong muốn giúp bạn có thêm thông tin để bạn tự tin khi đến một nước và giúp bạn tránh những điều không nên làm hoặc không được làm theo phong tục tập quán, tôn giáo hay văn hóa của nước đó.

Để làm phong phú và hoàn thiện hơn. Mục “Thông tin đi lại” mong muốn với kinh nghiệm của bản thân, bạn có thể đóng góp thông qua hòm thư góp ý.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn