Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thị thực I-ta-li-a

Thông tin về thủ tục xin thị thực I-ta-li-a được tham khảo trên trang điện tử của Đại sứ quán I-ta-li-a tại Việt Nam

 

1. Hướng dẫn chung

 • Điều kiện đầu tiên để có thể xin thị thực I-ta-li-a là hộ chiếu của bạn phải còn có giá trị ít nhất là 90 ngày tính đến ngày hạn cuối cùng của  thị thực  được cấp.
 • Đại Sứ quán I-ta-li-a cấp thị thực Schengen và thị thực dài hạn (national).


a. Thị thực Schengen

 • Cho phép người có thị thực đi lại trên lãnh thổ các nước trong khối Schengen và loại thị thực này được cấp nhiều nhất là 90 ngày.
 • Thị thực Schengen được cấp cho những mục đích sau: quá cảnh (loại “B”), công tác, du lich, đi học, mục đích tôn giáo, đi theo phái đoàn, đi lao động, thi đấu thể thao, chữa bệnh, vận tải. (loại “C”).
 • Bạn nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại Sứ quán của nước đến chính trong khối Schengen (tính theo mục đích của chuyến đi và thời gian lưu trú). Thị thực loại C cũng có thể được cấp có giá trị sử dụng 1 năm (loại C1), 2 năm (loại C2), 3 năm (loại C3) hoặc 5 năm (loại C5) nhưng mỗi quý chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày. 
 • Thời gian đợi kết quả thị thực ít nhất là 10 ngày đối với  thị thực Schengen


b. Thị thực dài hạn (National)

 • Thị thực loại này cấp cho những người nước ngoài chứng  minh được có có sự bảo lãnh cần thiết và có những quan tâm đặc biệt đến nước xin cấp thị thực.
 • Chỉ có giá trị vào I-ta-li-a và thị thực này được cấp có giá trị từ  90 ngày trở lên. Thị thực loại này được cấp với những mục đích sau : xin con nuôi, đi học, đoàn tụ gia đình, đi theo thân nhân, mục đích tôn giáo, đi chữa bệnh, đi lao động, đi tìm việc, công tác ngoại giao, đi theo phái đoàn, định cư,  nhập cảnh lại (re-entry), vừa đi lao động vừa đi nghỉ (loại “D”)
 • Thời gian đợi kết quả thị thực ít nhất là 25 ngày đối với những loại thị thực dài hạn


c. Lệ phí

 • Lệ phí  thị thực sẽ thay đổi 3 tháng 1 lần theo quy định của Đại Sứ quán và thông báo về lệ phí thị thực được niêm yết trên  “Bảng thông tin” tại phòng Lãnh sự Đại sứ quán I-ta-li-a
 • Để xin thị thực schengen và thị thực dài hạn (national) yêu cầu chính bạn phải  trực tiếp đến nộp hồ sơ. Những người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, ngoài hồ sơ xin thị thực, phải nộp kèm theo Công hàm của Bộ Ngoại giao. Hộ chiếu ngoại giao được miễn phí thị thực.
 
2. Những lưu ý khác
 • Tuỳ mục đích chuyến đi, Đại sứ quán I-ta-li-a có thể cấp những loại thị thực khác như: thị thực quá cảnh, thị thực du lịch, thị thực công tác, thị thực đi học, thị thực đi làm... Mỗi loại thị thực có những yêu cầu riêng về hồ sơ. Thông tin chi tiết mời bạn tham khảo trang điện tử của Đại sứ quán I-ta-li-a tại Việt Nam
 • Người xin thị thực là trẻ em phải nộp thêm những giấy tờ sau:
 • Giấy khai sinh  được hợp pháp hoá tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam + 1 bản copy
 • Giấy đồng ý của bố mẹ do Toà thị chính cấp cho phép con đi du lịch và giấy này phải được hợp pháp hoá lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền như nêu ở trên.
 • Trường hợp tham dự hội chợ tại I-ta-li-a, yêu cầu phải có chứng nhận hoá đơn trả tiền thuê gian hàng của hội chợ và vận đơn chuyển hàng sang hội chợ.
 • Để thay thế cho giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của I-ta-li-a, trong trường hợp người mời mang quốc tịch I-ta-li-a, người mời phải có bản tự khai và có chứng minh về mức thu nhập, nhà cửa và những cam kết mua bảo hiểm y tế cho người được mời.
 • Mọi giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao Việt Nam, sau đó dịch văn bản này sang tiếng I-ta-li-a.


Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Đại sứ quán I-ta-li-a tại Hà Nội

Số 9 Lê Phụng Hiểu

Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: 04-38256246/38256256

Số điện thoại nóng: 0903430950

Fax: 04-38267602

E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn