Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LÃNH SỰ

STT

Tên thủ tục hành chính

Số serie trên
mạng CSDLQG

1

Thủ tục gia hạn tạm trú, cấp thị thực mới cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền ở trong nước của Bộ Ngoại giao

BNG-270978

2

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền ở trong nước của Bộ Ngoại giao

BNG-270977

3

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.

BNG-270821

4

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

BNG-270820

5

Thủ tục cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

BNG-270819

6

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

BNG-270817

7

Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao

BNG-270815

8

Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch

BNG-270814

Bộ Ngoại giao bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), ngày 29/6/2020 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BNG công bố việc bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc thẩm quyền quản lý, cụ thể:

1) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước (và tại Bộ phận Một cửa) của Bộ Ngoại giao

2) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao,hộ chiếu công vụ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

3) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

4) Thủ tục cấp giấy thông hành tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chi tiết Quyết định kèm theo: -> Quyết định số 1228/QĐ-BNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về thủ tục hành chính liên hệ:

(lưu ý: Số điện thoại này không hướng dẫn nộp hồ sơ)

Phòng Quy chế quy trình và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng, Bộ Ngoại giao
Địa chỉ liên hệ: Số 1, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn