Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính

I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1. Các phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao:

 • Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm chễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao;
 • Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;
 • Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;
 • Việc thiếu công khai, minh bạch về các thông tin thủ tục hành chính;
 • Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Ngoại giao ban hành hoặc chủ trì xây dựng có chứa đựng thủ tục hành chính;
 • Phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính;
 • Các vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

 • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị bằng các ngôn ngữ khác thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
 • Thể hiện rõ nội dung kiến nghị, phản ánh về các quy định hành chính và kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có);
 • Thông báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tín) và các thông tin khác nếu cần thiết của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

3. Các hình thức gửi phản ánh, kiến nghị:

 • Bằng văn bản (theo mẫu tại đây);
 • Thư điện tử;
 • Qua trang điện tử của Bộ Ngoại giao hoặc Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự;
 • Điện thoại;
 • Tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao hoặc Cục Lãnh sự.

II- THÔNG TIN KIẾN NGHỊ, PHẢN ẢNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. CỤC LÃNH SỰ-BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: +84 24 3799 3388;
Fax: +84 24 823 6928;

2. SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 6 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: +84 8 3822 4224;
Fax: +84 8 3825 1436;
Email: snv@hcm.vnn.vn;
Website:
http://mofahcm.gov.vn/

3. THANH TRA BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3799 3442
Fax: +84 24 3799 3488
Email: thanhtrabng@mofa.gov.vn

4. VĂN PHÒNG BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ liên hệ: Số 01, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn