Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Giờ làm việc (Working hours)

HỢP PHÁP HÓA & CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ
CERTIFICATIONS & LEGALISATIONS

Buổi sáng
Morning

Buổi chiều
Afternoon

Thứ Hai – Thứ Sáu (Trừ ngày lễ, tết)
Monday - Friday (except public holidays)

8h30 – 11h00

14h00 – 16h00

Thứ Bảy (Trừ ngày lễ, tết)
Saturday (except public holidays)

8h30 – 11h00


XUẤT NHẬP CẢNH

VISA & PASSPORT DIVISION

Buổi sáng
Morning

Buổi chiều
Afternoon

Thứ Hai - Thứ Sáu (Trừ ngày lễ, tết)
Monday - Friday (except public holidays)

8h30 – 11h00

14h00 – 16h00

*** Chiều Thứ 3 chỉ tiếp khách đến 15h30 để thực hiện công tác chuyên môn.
       Except Tuesday afternoon: 14h00 - 15h30


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn