Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LÃNH SỰ

STT

Tên thủ tục hành chính

Số serie trên
mạng CSDLQG

1

Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270979

2

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

BNG-270903

3

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

BNG-270870

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

BNG-270901

5

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270926

6

Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi

BNG-270867

7

Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270863

8

Thủ tục cấp giấy thông hành

BNG-270865

9

Thủ tục cấp giấy miễn thị thực

BNG-270960

10

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

BNG-270959

11

Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270859

12

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270862

13

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam

BNG-270857

14

Thủ tục đăng ký lại việc khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam

BNG-270860

15

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài

BNG-270848

16

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

BNG-270856

17

Thủ tục đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

BNG-270855

18

Thủ tục đăng ký lại việc khai tử

BNG-270858

19

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

BNG-270973

20

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

BNG-270854

21

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau

BNG-270853

22

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài

BNG-270852

23

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài

BNG-270851

24

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch

BNG-270920

25

Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

BNG-270967

26

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài

BNG-270847

27

Thủ tục cấp trích lục bản sao các giấy tờ hộ tịch

BNG-270974

28

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BNG-270975

29

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BNG-270845

30

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BNG-270843

31

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử)

BNG-270844

32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận

BNG-270840

33

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

BNG-270842

34

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch trong các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

BNG-270838

35

Thủ tục công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch

BNG-270826

36

Thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam

BNG-270825

37

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

BNG-270839

38

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

BNG-270823

39

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

BNG-270822

40

Thị thực điện tử

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính:

Phòng Quy chế quy trình và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng, Bộ Ngoại giao
Địa chỉ liên hệ: Số 1, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn