Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

XIN THỊ THỰC CÁC NƯỚC

  Bạn muốn nhập cảnh các nước cần xin thị thực nước đến. Theo Hiệp định Miễn thị thực được ký giữa Việt Nam và một số nước, bạn được miễn thị thực đối với những loại hộ chiếu nhất định. Đối với những nước chưa ký Hiệp định và những loại hộ chiếu không được miễn thị thực, bạn cần xin thị thực nhập cảnh đến nước đó. Nhằm giúp các bạn nắm được thông tin về thủ tục xin thị thực, chúng tôi xin cung cấp tới bạn những thông tin được tham khảo từ Cơ quan đại diện các nước.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn