Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin liên hệ

1. Văn phòng Cục

Điện thoại: (+84) 24 3799.3388
Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

6. Phòng Lãnh sự ngoài nước

Điện thoại: (+84) 24 3799.2357 / (+84) 24 3843.0470
Email: lsnn-cls@mofa.gov.vn

2. Phòng Di cư Quốc tế

Điện thoại: (+84) 24 3799.3256
Email: dcqt-cls@mofa.gov.vn

7. Phòng Hợp pháp hóa lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.2356/3415
Email: hph-cls@mofa.gov.vn

3. Phòng Pháp lý Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.3420
Email: pl-cls@mofa.gov.vn

8. Phòng Bảo hộ Công dân

Điện thoại: (+84) 24 3799.2364 / (+84) 24 37993122
Email: bhls-cls@mofa.gov.vn

4. Phòng Xuất nhập cảnh

Điện thoại: (+84) 24 3799.3108
Email: xnc-cls@mofa.gov.vn

9. Bộ phận một cửa

Điện thoại: (+84) 24 3799.3125
Email: bpmc-cls@mofa.gov.vn

5. Phòng Quan hệ Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 24 3799.3118
Email: qhls-cls@mofa.gov.vn

 
  • Lịch tiếp công dân


  • Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
    Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
    Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn