Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thị thực Can-na-đa

Các thông liên quan đến việc xin thị thực vào Canada được đăng trên trang điện tử của Tổ chức di cư quốc tế - Canada

1. Hướng dẫn chung

Văn phòng thị thực Canada tại Việt Nam được điều hành bởi tổ chức Di cư quốc tế.

2. Nộp hồ sơ xin thị thực

Kể từ ngày 11/12/2013, công dân Việt Nam phải cung cấp thông tin sinh trắc học (vân tay, ảnh kỹ thuật số) và nộp lệ phí sinh trắc 85 Đô la Canada khi nộp đơn xin thị thực vào Canada.

Các đối tượng sau đây được miễn cung cấp thông tin sinh trắc học: quan chức và các nhân viên ngoại giao đi công tác cũng như các thành viên gia đình đi cùng; trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người trên 79 tuổi.

Hồ sơ xin thị thực nộp tại Hà Nội

Canadian Visa Application Centre Ha Noi

Toà nhà DMC

Tầng 7 - 535 Kim Ma

Đống Đa – Hà Nội

Tel.: +84 43 736 6258

Fax: +84 43 736 6259

Email: hanoi@iom.int

Hồ sơ xin thị thực nộp tại TP. Hồ Chí Minh

Canadian Visa Application Centre HCMC

Toà nhà PDD

Tầng 8 - 162 Pasteur - Quận 1

Tel.: +84 83 822 2057

Fax: +84 83 822 1780

Email: hochiminh@iom.int

3. Mẫu tờ khai xin thị thực

Mẫu tờ khai

LOẠI THỊ THỰC

MẪU TỜ KHAI

Thị thực ngắn hạn (Temporary Resident Visas)

Temporary Resident Visas (TRV) Information Kit & Document Checklist

Application for a Temporary Resident Visa (IMM5257B)

Temporary Resident Visa Questionnaire

Additional Family Information Form (IMM5406)

Giấy phép làm việc (Work Permit)

Work Permit (WP) Information Kit & Document Checklist

Application for Work Permit (IMM1295B)

Temporary Resident Questionnaire

Additional Family Information Form (IMM5406)

Giấy phép học tập (Study Permit)

Student Permit (SP) Information Kit and Document Checklist

Application for Study Permit (IMM1294B)

Study Permit Questionnaire

Additional Family Information Form (IMM5406)

Thông tin liên hệ

Đại sứ quán Ca-na-da tại Hà Nội

Địa chỉ: 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 43 7345000

Fax: +84 43 7345049

email: hanoi@international.gc.ca

Tổng Lãnh sự quán Ca-na-da tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 1002, 235 Đồng Khởi, Quận 1

Điện thoại: +84 83 8279899

Fax: +84 83 8279935

email: hochi@international.gc.ca

 


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn