Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Chỉ thị ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vấn đề nhập cảnh Việt Nam từ các vùng có dịch bệnh Covid-19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

1/ Bắt buộc khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh Việt Nam đến từ/đi qua Hàn Quốc; việc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người nhập cảnh Việt Nam từ Hàn Quốc phải chịu sự giám sát y tế, theo dõi về sức khỏe trong vòng 14 ngày.

2/ Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài đến từ vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc). Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nếu đi qua vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm dự kiến nhập cảnh Việt Nam thì cũng thuộc diện tạm thời chưa cho nhập cảnh. Thời điểm bắt đầu áp dụng: từ 21h00 ngày 26/02/2020.

3/ Đối với những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đến từ/đi qua vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc) với mục đích chính thức, đề nghị các cơ quan đại diện trao đổi với Bộ Ngoại giao để phối hợp giải quyết.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn