Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Chính phủ Cộng hòa Séc áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với việc tiếp nhận hồ sơ xin thị thực từ ngày 14/03/2020

- Ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực ngắn hạn (Schengen), thị thực dài hạn, giấy phép lưu trú dài hạn và giấy phép định cư;

- Ngừng xét duyệt những đơn xin thị thực Schengen đã được tiếp nhận, nhưng chưa trả lời kết quả;

- Ngừng tiếp nhận thư đề nghị thẩm tra lại lý do không cấp thị thực Schengen;

- Ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực đối với đương đơn là thành viên gia đình của công dân Liên minh châu Âu;

- Những đơn xin thị thực dài hạn/giấy phép lưu trú đã được tiếp nhận sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc theo quy định./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn