Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Dịch vụ công trực tuyến về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Kể từ ngày 25/5/2020, tất cả những tờ khai điện tử của các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao tại Cục Lãnh sự (Hà Nội) được thực hiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ Ngoại giao. Do đó, Quý khách lưu ý lựa chọn đúng nơi dự định nộp hồ sơ thủ tục hành chính dưới đây để chuyển tiếp đến tờ khai điện tử phù hợp:


LỰA CHỌN ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
(click vào ảnh)


TẠI CỤC LÃNH SỰ (HÀ NỘI)

TẠI SỞ NGOẠI VỤ TP. HỒ CHÍ MINH


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn