Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hướng dẫn đặt lịch hẹn online để nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

Hướng dẫn đặt lịch hẹn online để nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Bộ Ngoại giao triển khai việc đặt lịch hẹn online để nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

Điều kiện và đối tượng áp dụng:

- Họ tên của người nộp phải trùng với họ tên của người được cấp giấy tờ.

- Thời điểm và ngày đặt chỗ là thời điểm hiện tại, tương lai và phải còn trống số thứ tự xếp hàng.

Hướng dẫn trình tự thực hiện:

Bước 1: Quý khách truy cập vào địa chỉ: -> https://dichvucong.mofa.gov.vn để khai trực tuyến.

Bước 2: Sau khi khai xong tờ khai trực tuyến, Quý khách in tờ khai ra giấy A4 và sử dụng Mã tờ khai/ Mã bí mật tra cứu trên tờ khai để đăng ký lịch hẹn online.

Bước 3: Điền các thông tin liên quan: Mã tờ khai, mã bí mật, họ và tên người nộp, số điện thoại, nơi nộp hồ sơ, ngày đăng ký nộp hồ sơ và mã bảo mật Capcha để đăng ký xếp hàng online.

Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo việc đặt lịch hẹn nộp hồ sơ thành công và thời gian sẽ tiếp nhận hồ sơ (lưu ý đến đúng thời gian để nộp hồ sơ).

Bước 5: Tới thời gian đã được bố trí theo lịch hẹn, Quý khách có mặt (không cần quyét tờ khai để xếp hàng) để chờ gọi đến lượt (gọi theo số tờ khai), cụ thể:

- Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, xin công hàm thị thực quầy số: 3

- Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự quầy số: 7


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn