Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về Quy trình đi lại ngắn ngày (còn gọi là Quy chế đi lại ưu tiên).

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn