Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

DANH SÁCH CÁC HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN SONG PHƯƠNG VỀ NHẬN TRỞ LẠI CÔNG DÂN VỚI CÁC NƯỚC

TT

Tên nước ký Hiệp định, thỏa thuận

Tên Hiệp định, thỏa thuận

Ngày ký

Ngày hiệu lực

1

Hà Lan

Thỏa thuận giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về những công dân Việt Nam rời CH Séc và Xlô-va-ki-a trước đây sang Hà Lan

9/6/1994

9/6/1994

2

Đức

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về nhận trở lại công dân Việt Nam (kèm theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định)

21/07/1995

21/09/1995

3

Canada

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Canada về nhận trở lại công dân hai nước

4/10/1995

3/11/1995

4

Ô-xtơ-rây-li-a

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về nhận trở lại công dân hai nước

15/06/2001

14/08/2001

5

Ba Lan

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Ba Lan về chuyển giao và nhận trở lại công dân của hai nước (kèm theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định)

22/04/2004

14/05/2005

6

Anh

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về các vấn đề di cư

28/10/2004

28/10/2004

7

Xlô-va-ki-a

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Xlô-va-ki-a về nhận trở lại công dân hai nước

17/10/2005

20/01/2006

8

Thụy Sỹ

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LB Thụy Sỹ về nhận trở lại công dân hai nước

12/9/2006

12/9/2006

9

Na Uy

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ VQ Na Uy về nhận trở lại công dân hai nước

4/7/2007

14/10/2007

10

Séc

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Séc về nhận trở lại công dân hai nước (kèm theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định)

12/9/2007

21/03/2008

11

U-crai-na

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ U-crai-na về nhận trở lại công dân hai nước

25/09/2007

11/12/2007

12

Hoa Kỳ

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân Việt Nam

22/01/2008

22/03/2008

13

Thụy Điển

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển về nhận trở lại công dân

16/06/2008

31/12/2008

14

LB Nga

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LB Nga về nhận trở lại công dân và Nghị định thư thực hiện Hiệp định

27/11/2008

20/05/2009

15

Bỉ

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về các vấn đề di cư (có quy định về việc nhận trở lại những người di cư bất hợp pháp)

19/01/2009

19/01/2009

16

Pháp

Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ, Hải ngoại, Địa phương và Nhập cư nước Cộng hòa Pháp về Hợp tác trong lĩnh vực nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp

18/07/2011

18/07/2011

17

Lít-va

Hiệp định nhận trở lại công dân giữa Việt Nam và Lít-va về nhận trở lại công dân hai nước

23/01/2019

15/11/2019


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn