Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
ASEAN - PACIFIC
CHÂU ÂU
EUROPE

1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ
Embassy of Viet Nam in the Republic of India

45.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len
Embassy of Viet Nam the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
Consulate General of Viet Nam in Mumbai (India)

46.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo
Embassy of Viet Nam in the Republic of Austria

3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Embassy of Viet Nam in Bangladesh

47.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan
Embassy of Viet Nam in the Republic of Poland

4.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy Đa-Rút-Xa-Lam
Embassy of Viet Nam in Brunei Darussalam

48.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rút
Embassy of Viet Nam in the Republic of Belarus

5.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Cam-pu-chia
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Cambodia

49.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luých-Xăm-Bua và Cộng đồng Châu Âu
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Belgium, Luxembourg and The European Communities

6.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Cam-pu-chia)
Consulate General of Viet Nam in Battambang (Cambodia)

50.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri
Embassy of Viet Nam in the Republic of Bulgaria

7.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Cam-pu-chia)
Consulate General of Viet Nam in Shihanoukville (Cambodia)

51.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Denmark

8.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc
Embassy of Viet Nam in Republic of Korea

52.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức
Embassy of Viet Nam in the Federal Republic of Germany

9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Embassy of Viet Nam in the Republic of Indonesia

53.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phran Phớt (Đức)
Consulate General of Viet Nam in Frankfurt (Germany)

10.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan
Embassy of Viet Nam in Kazakhstan

54.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of The Netherlands

11.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Embassy of Viet Nam in the Lao People's Democratic Republic

55.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Hung-ga-ri
Embassy of Viet Nam in the Republic of Hungary

12.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
Consulate General of Viet Nam in Luangprabang (Laos)

56.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Embassy of Viet Nam in the Hellenic Republic Athens

13.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
Consulate General of Viet Nam in Pakse (Laos)

57.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ý
Embassy of Viet Nam in the Republic of Italy

14.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
Consulate General of Viet Nam in Savanakhet (Laos)

58.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
Embassy of Viet Nam in the Federal of Russia

15.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Embassy of Viet Nam in Malaysia

59.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
Consulate General of Viet Nam in Ekaterinburg (Russia)

16.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma
Embassy of Viet Nam in the Republic of The Union of Myanmar

60.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga)
Consulate General of Viet Nam in Vladivostok (Russia)

17.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ
Embassy of Viet Nam in the People's Republic of Mongolia

61.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp
Embassy of Viet Nam in the Republic of France

18.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Embassy of Viet Nam in Japan

62.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan
Embassy of Viet Nam in the Republic of Finland

19.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-sa-ka (Nhật Bản)
Consulate General of Viet Nam in Osaka (Japan)

63.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Embassy of Viet Nam in Romania

20.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phu-cư-ô-ka (Nhật Bản)
Consulate General of Viet Nam in Fukuoka (Japan)

64.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Embassy of Viet Nam in the Republic of Czech

21.

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Embassy of Viet Nam in Newzealand

65.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Xlô-va-ki-a
Embassy of Viet Nam in the Republic of Slovakia

22.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a
Embassy of Viet Nam in Australia

66.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Spain

23.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Viet Nam in Perth (Australia)

67.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì
Embassy of Viet Nam in the Republic of Turkey

24.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Viet Nam in Sydney (Australia)

68.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Embassy of Viet Nam in Sweden

25.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pa-kit-xtan
Embassy of Viet Nam in the Islamic Republic of Pakistan

69.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ
Embassy of Viet Nam in the Confederation of Switzerland

26.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phi-líp-pin
Embassy of Viet Nam in the Republic of Philippines

70.

Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ)
Permanent Mission of Viet Nam in Geneva (Switzerland)

27.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Thailand

71.

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Embassy of Viet Nam in Ukraine

28.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
Consulate General of Viet Nam in Khonkaen (Thailand)

72.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan
Embassy of Viet Nam in the Republic of Uzbekistan

29.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Embassy of Viet Nam in Democratic People's Republic of Korea

CHÂU MỸ
AMERICA

30.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc
Embassy of Viet Nam in China

73.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Embassy of Viet Nam in Argentina

31.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Consulate General of Viet Nam in Kunming (China)

74.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Embassy of Viet Nam in Brazil

32.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)
Consulate General of Viet Nam in Hongkong (China)

75.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
Embassy of Viet Nam in Canada

33.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Consulate General of Viet Nam in Nanning (China)

76.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Chi-lê
Embassy of Viet Nam in the Republic of Chile

34.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Consulate General of Viet Nam in Guangzhou (China)

77.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Cu-ba
Embassy of Viet Nam in the Republic of Cuba

35.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Xinh-ga-po
Embassy of Viet Nam in the Republic of Singapore

78.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kỳ
Embassy of Viet Nam in United States of America

36.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca
Embassy of Viet Nam in Sri Lanka

79.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ)
Consulate General of Viet Nam in Houston - Texas

37.

Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Viet Nam Economic - Culture Office in Taipei

80.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
Consulate General of Viet Nam in San Francisco (USA)

TRUNG ĐÔNG
MIDDLE EAST

81.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Niu-Oóc
Permanent Mission of Viet Nam to the United Nations

38.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Ả-rập Ai-cập
Embassy of Viet Nam in the Republic of Egypt

82.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Mê-hi-cô
Embassy of Viet Nam in the United Mexican States

39.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Saudi Arabia

83.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Embassy of Viet Nam in Panama

40.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Ca Ta
Embassy of Viet Nam in the State of Qatar

84.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bô-li-ba Vê-nê-du-ê-la
Embassy of Viet Nam in the Republic of Venezuela

41.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Cô-oét
Embassy of Viet Nam in the State of Kuwait

CHÂU PHI
AFRICA

42.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo I-ran
Embassy of Viet Nam in the Islamic Republic of Iran

85.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la
Embassy of Viet Nam in Angola

43.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước I-xa-ren
Embassy of Viet Nam in the State of Israel

86.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân An-giê-ri
Embassy of Viet Nam in the People's Democratic Republic of Algerie

44.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất
Embassy of Viet Nam in UAE

87.

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Embassy of Viet Nam in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

   

88.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc
Embassy of Viet Nam in the Kingdom of Morocco

   

89.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Mô-dăm-bích
Embassy of Viet Nam in the Republic of Mozambique

   

90.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi
Embassy of Viet Nam in the Republic of South Africa

   

91.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a
Embassy of Viet Nam in the Federal Republic of Nigeria

   

92.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a
Embassy of Viet Nam in the United Republic of Tanzania


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn