Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính

II- THÔNG TIN KIẾN NGHỊ, PHẢN ẢNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. CỤC LÃNH SỰ-BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: +84 4 3799 3125;
Fax: +84 4 823 6928;

2. SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 6 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: +84 8 3822 4224;
Fax: +84 8 3825 1436;
Email: snv@hcm.vnn.vn;
Website: http://mofahcm.gov.vn/

3. THANH TRA BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3799 3442
Fax: +84 4 3799 3488
Email: thanhtrabng@mofa.gov.vn

4. VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Điện thoại: 37.265.385 Fax: 37.260.077
Email: tthc@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn