Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng nhiệm vụ

  • Quản lý lãnh sự đối với các hoạt động của cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế đóng tại thành phố.
  • Phối hợp thực hiện việc quản lý người và cơ quan nước ngoài; phối hợp giải quyết các yêu cầu của người Việt định cư ở nước ngoài trong phạm vi quyền hạn được giao.
  • Hỗ trợ các cơ quan chức năng của Việt Nam khi thực hiện việc quan hệ, hợp tác có liên quan đến công tác lãnh sự với nước ngoài.
  • Cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ cho cán bộ, viên chức nhà nước Việt Nam đi công tác nước ngoài; cấp thị thực cho người nước ngoài thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.
  • Thực hiện việc hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu của Việt và nước ngoài.
  • Xử lý các vấn đề về dân sự (hôn nhân, tài sản, thừa kế, lao động, quốc tịch…) và hình sự (trục xuất, vi phạm pháp luật…) có liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài.
  • Tổ chức bộ máy thực hiện công tác lãnh sự của Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Sở

Giám đốc:               Ông Nguyễn Vũ Tú 

Phó Giám đốc:        Ông Nguyễn Tuấn

Phó Giám đốc:        Ông Lê Quang Long

Phó Giám đốc:        Ông Đoàn Tuấn Linh        


Phòng Lãnh Sự

Phụ trách:                Ông Nguyễn Duy Khiêm

Phó trưởng phòng:  Bà Phan Tố Quyên


Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 6 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 38224224 / +84 8 38251436

Email: snv@hcm.vnn.vn

Website: http://mofahcm.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn